Список Сводеша для готского - Gothic Swadesh list

Материал из Hrods.

Перейти к: навигация, поиск

[править] Gothic Swadesh list

Russian English Gothic Old Church Slavonic Icelandic Faroese Yiddish German
1 я I 𐌹𐌺 (ik) азъ ‎(azŭ) ég eg, jeg(Suðuroy) איך ‎(ikh) ich
2 ты you 𐌸𐌿 (þu) тꙑ ‎(ty) þú דו ‎(du) du
(singular)
thou(dialectal, literary, or archaic)
3 он, она, оно he 𐌹𐍃 (is) онъ ‎(onŭ), тъ ‎(tŭ) hann hann ער ‎(er) er
4 мы we 𐍅𐌴𐌹𐍃(weis) (plural), 𐍅𐌹𐍄 (wit) (dual) мꙑ ‎(my) við vit מיר ‎(mir) wir
5 вы (мн you (plural) 𐌾𐌿𐍃 (jus) (plural), 𐌾𐌿𐍄 (jut) (dual) вꙑ ‎(vy) þið tit איר ‎(ir) ihr
6 они they 𐌴𐌹𐍃 (eis) / 𐌹𐌾𐌰 (ija) / 𐌹𐌾𐍉𐍃(ijōs) они ‎(oni), ти ‎(ti) þeir / þær / þau teir / tær / tey זיי ‎(zey) sie
7 этот, эта, это (близкий предмет) this sah, soh, þatuh овъ ‎(ovŭ), сь ‎(sĭ) þessi / þetta hesin / henda / hetta דער ‎(der), די‎(di), דאָס‎(dos) dieser, -e, -es etc.
8 тот, та, то (удалённый предмет) that 𐍃𐌰 (sa) / 𐌸𐌰𐍄𐌰(þata) / 𐍃𐍉 (sō) тъ ‎(tŭ), та‎(ta), то ‎(to) hinn / hin / hitt / sá / sú / það hasin / handa / hatta yi|דער}}, די ‎(di), דאָס ‎(dos) jener, -e, -es etc.; der, die, das, etc.; derjenigeetc.
9 здесь, тут (близко) here 𐌷𐌴𐍂(hēr) сьдє ‎(sĭde), овъдє‎(ovŭde) hér / hérna her דאָ ‎(do) hier
10 там (далеко) there 𐌸𐌰𐍂(þar) тоу ‎(tu), онъдє‎(onŭde) þar / þarna har דאָרט ‎(dort) dort, da
11 кто (об одушевлённых субъектах) who 𐍈𐌰𐍃(ƕas) / 𐍈𐍉 (ƕō) къто ‎(kŭto) hver hvør ווער ‎(ver) wer
12 что (о неодушевлённых субъектах) what 𐍈𐌰 (ƕa) чьто ‎(čĭto) hvað hvat וואָס ‎(vos) was
13 где where 𐍈𐌰𐍂(ƕar) къдє ‎(kŭde) hvar hvar וווּ ‎(vu) wo
14 когда when 𐍈𐌰𐌽(ƕan) къгда‎(kŭgda) hvenær nær ווען ‎(ven) wann
15 как how 𐍈𐌰𐌹𐍅𐌰(ƕaiwa) како ‎(kako), ꙗко ‎(jako) hvernig hvussu ווי ‎(vi) wie
16 не (отрицательная частица) not 𐌽𐌹 (ni) нє ‎(ne) ekki, eigi ikki ניט ‎(nit), נישט‎(nisht) nicht
17 всё (на свете); также допускается «все (люди)» (all) all 𐌰𐌻𐌻𐍃(alls) вьсь ‎(vĭsĭ) allt, allir, öll alt אַלע ‎(ale) alle
18 много (большое количество) many 𐍆𐌹𐌻𐌿(filu), 𐌼𐌰𐌽𐌰𐌲𐍃(manags) мъногъ‎(mŭnogŭ) margir nógvir, mangir פֿיל ‎(fil), אַ סך‎(a sakh) manch, viele
19 несколько, немного (среднее количество) (some) some 𐍃𐌿𐌼𐍃(sums) нѣколико‎(několiko) nokkrir / sumir nakrir עטלעכע‎(etlekhe) einige
20 мало (малое количество) few 𐍆𐌰𐌿𐍃(faus) малꙑ‎(maly) fáir fáir ווייניק‎(veynik), ווינציק‎(vintsik) wenige
21 другой (человек), другие (люди) other 𐌰𐌽𐌸𐌰𐍂(anþar) инъ ‎(inŭ) annað, annar annar אַנדער‎(ander) andere
22 один one 𐌰𐌹𐌽𐍃‎(ains) / 𐌰𐌹𐌽𐌰‎(aina) 𐌰𐌹𐌽, 𐌰𐌹𐌽𐌰𐍄𐌰‎(ain, ainata) ѥдинъ‎(jedinŭ) einn, ein, eitt ein, eitt איינס ‎(eyns) eins
23 два two 𐍄𐍅𐌰𐌹‎(twai) / 𐍄𐍅𐍉𐍃‎(twōs) / 𐍄𐍅𐌰‎(twa) дъва‎(dŭva) tveir tveir צוויי ‎(tsvey) zwei, zwo
24 три three 𐌸𐍂𐌴𐌹𐍃‎(þreis) / 𐌸𐍂𐌹𐌾𐌰‎(þrija) триѥ ‎(trije) þrír tríggir דרײַ ‎(dray) drei
25 четыре four 𐍆𐌹𐌳𐍅𐍉𐍂‎(fidwōr) чєтꙑрє‎(četyre) fjórir fýra פֿיר ‎(fir) vier
26 пять five 𐍆𐌹𐌼𐍆‎(fimf) пѧть ‎(pętĭ) fimm fimm פֿינף ‎(finf) fünf
27 большой (дом, предмет) big, great 𐌼𐌹𐌺𐌹𐌻𐍃‎(mikils) вєликъ‎(velikŭ) stór stórur גרויס ‎(groys) groß
28 длинный (предмет) long 𐌻𐌰𐌲𐌲𐍃‎(laggs) дльгъ‎(dlĭgŭ) langur langur לאַנג ‎(lang) lang
29 широкий wide(broad) 𐌱𐍂𐌰𐌹𐌸𐍃‎(braiþs) широкъ‎(širokŭ) breiður / víður breiður ברייט ‎(breyt) breit, weit
30 толстый (предмет) thick *𐌳𐌹𐌲𐍂𐍃‎(*digrs) дєбєлъ‎(debelŭ) þykkur tjúkkur דיק ‎(dik) dick
31 тяжёлый heavy swers,agls тѧжькъ‎(tęžĭkŭ) þungur tungur שווער ‎(shver) schwer
32 маленький small(little) leitils малъ‎(malŭ) lítill lítil קליין ‎(kleyn) klein
33 короткий short **kaurts кратъкъ‎(kratŭkŭ) stuttur stuttur קורץ ‎(kurts) kurz
34 узкий narrow aggwus ѫзъкъ‎(ǫzŭkŭ) þröngur, krappur trongur ענג ‎(eng), שמאָל‎(shmol) eng, schmal
35 тонкий (предмет) thin **þunds тьнъкъ‎(tĭnŭkŭ) þunnur klænur, tunnur דין ‎(din) dünn
36 женщина woman qens жєна‎(žena) kona kona, kvinna פֿרוי ‎(froy) Frau
37 мужчина man manna мѫжь‎(mǫžĭ) karl / karlmaður maður מאַן ‎(man) Mann
(adult male)
38 человек man wair,guma чловѣкъ‎(člověkŭ) maður / manneskja menniskja מענטש‎(mentsh) Mensch
(human being)
39 ребёнок child barn дѣть ‎(dětĭ), отрокъ‎(otrokŭ) barn barn קינד ‎(kind) Kind
(a youth)
40 жена wife qino, qeins жєна‎(žena) eiginkona kona, vív, húsfrú, húsfrúgv, hústrú ווײַב ‎(vayb), פֿרוי ‎(froy) Frau, Ehefrau
41 муж husband heiwa, aba, **manþs мѫжь‎(mǫžĭ) eiginmaður maður, húsbóndi מאַן ‎(man) Mann, Ehemann
42 мать mother aiþi мати‎(mati) móðir móðir, mamma מוטער‎(muter), מאַמע‎(mame) Mutter
43 отец father atta, fadar отьць‎(otĭcĭ) faðir faðir, pápi, babba פֿאָטער‎(foter), טאטע‎(tate) Vater
44 зверь (дикое животное) animal(beast) dius звѣрь‎(zvěrĭ) dýr djór, dýr חיה ‎(khaye) Tier
45 рыба fish fisks рꙑба‎(ryba) fiskur fiskur פֿיש ‎(fish) Fisch
46 птица bird (fowl) fugls пътица‎(pŭtica) fugl fuglur פֿויגל ‎(foygl) Vogel
47 собака dog(hound) hunds пьсъ‎(pĭsŭ) hundur hundur הונט ‎(hunt) Hund
48 вошь louse **lugs въшь‎(vŭšĭ) lús lús לויז ‎(loyz) Laus
49 змея snake **slagga змиꙗ‎(zmija) snákur, ormur, slanga slanga, ormur שלאַנג‎(shlang) Schlange
50 червь (дождевой червяк) worm waurms чрьвь‎(črĭvĭ) maðkur, ormur ormur, maðkur וואָרעם‎(vorem) Wurm
51 дерево tree bagms дрѣво‎(drěvo) tré træ בוים ‎(boym) Baum
52 лес forest **wids лѣсъ‎(lěsŭ) skógur skógur, skóg וואַלד ‎(vald) Wald
53 палка («ударил палкой») stick hrugga,skafts,walus палица‎(palica) stafur / prik keppur, stavur, prukka, puttur שטעקן‎(shtekn) Stock
(of wood)
54 плод (фрукт) fruit akran, **uswahts овощє‎(ovošte) ávöxtur frukt, ávøkstur פֿרוכט‎(frukht) Frucht, Obst
55 семя (растения) seed fraiw сѣмѧ‎(sěmę) fræ / sæði(sperm) fræ זוימען‎(zoymen) Samen
56 лист (дерева) leaf laufs листъ‎(listŭ) laufblað / lauf / blað blað, leyv בלאַט ‎(blat) Blatt
57 корень (растения) root waurts корєнь‎(korenĭ) rót rót וואָרצל‎(vortsl) Wurzel
58 кора (дерева) bark **rinda кора‎(kora) börkur børkur קאָרע ‎(kore) Rinde
(of tree)
59 цветок flower(bloom) bloma цвѣтъ‎(cvětŭ) blóm blóma בלום ‎(blum) Blume
60 трава grass **hawi трава ‎(trava) gras gras גראָז ‎(groz) Gras
61 верёвка rope **sail вервь ‎(vervĭ) reipi reip, band, lína, tog שטריק‎(shtrik), שנור‎(shnur) Seil
62 кожа skin (hide) fill, **hauþs кожа ‎(koža) húð húð הויט ‎(hoyt) Haut
63 мясо meat mats, mims мѧсо ‎(męso) kjöt kjøt פֿלייש ‎(fleysh) Fleisch
(as in flesh)
64 кровь blood bloþ крꙑ ‎(kry), руда ‎(ruda) blóð blóð בלוט ‎(blut) Blut
65 кость bone **bains кость ‎(kostĭ) bein bein ביין ‎(beyn) Knochen, Bein (leg)
66 жир (животный) fat **fats тоукъ ‎(tukŭ) fita feitt, fiti פֿעץ ‎(fets), שמאַלץ‎(shmalts) (in food) Fett
(noun)
67 яйцо egg **aigs аицє ‎(aice) egg egg איי ‎(ey) Ei
68 рог horn haurn рогъ ‎(rogŭ) horn horn האָרן ‎(horn) Horn
69 хвост tail tagl опашъ‎(opašŭ), хвостъ‎(xvostŭ) hali / skott / rófa / sporður / dindill hali עק ‎(ek) Schwanz
70 перо (птицы) feather **faþar перїе ‎(perie) fjöður fjøður פֿעדער ‎(feder) Feder
(rather not down)
71 волос(ы) hair skuft власъ ‎(vlasŭ) hár hár האָר ‎(hor) Haar
72 голова head haubiþ глава ‎(glava) höfuð / haus høvd, høvur קאָפּ ‎(kop) Kopf, Haupt
73 ухо ear auso оухо ‎(uxo) eyra oyra אויער ‎(oyer) Ohr
74 глаз eye augo око ‎(oko) auga eyga אויג ‎(oyg) Auge
75 нос nose **naus носъ ‎(nosŭ) nef nøs נאָז ‎(noz) Nase
76 рот mouth munþs оуста ‎(usta) munnur munnur, muður מויל ‎(moyl) Mund
77 зуб tooth tunþus зѫбъ ‎(zǫbŭ) tönn tonn צאָן ‎(tson) Zahn
(rather not molar)
78 язык tongue tuggo ѩзꙑкъ‎(językŭ) tunga tunga צונג ‎(tsung) Zunge
79 ноготь finger nail **nagls ногъть‎(nogŭtĭ) nögl negl נאָגל ‎(nogl) Fingernagel
80 стопа, ступня foot fotus стопа‎(stopa) fótur fótur פֿוס ‎(fus) Fuß
81 нога (от стопы до бедра) leg **lags нога ‎(noga) fótleggur bein, leggur פֿוס ‎(fus) Bein
82 колено knee kniu колѣно‎(kolěno) hné knæ קני ‎(kni) Knie
83 рука (кисть) hand handus рѫка ‎(rǫka) hönd hond האַנט ‎(hant) Hand
84 крыло wing **vaggs крило‎(krilo) vængur vongur פֿליגל ‎(fligl) Flügel
85 живот (от пупка до промежности) belly wamba magi / kviður / búkur magi, búkur בויך ‎(boykh) Bauch
86 кишки (внутренности) guts **tairmus ѫтроба‎(ǫtroba), чрѣво‎(črěvo) innyfli tarmur, gørn געדערעם‎(gederem), קישקע‎(kishke) Eingeweide, Gedärme
87 шея neck hals шїѧ ‎(šię) háls hálsur, nakki האַלדז ‎(haldz) Hals
88 спина back **riggs хребетъ‎(xrebetŭ) bak ryggur פּלייצע‎(pleytse), רוקן ‎(rukn) Rücken
89 грудь (часть туловища) breast brusts прьси‎(prĭsi) brjóst bróst ברוסט ‎(brust) Brust
90 сердце heart hairto срьдьцє‎(srĭdĭce) hjarta hjarta האַרץ ‎(harts) Herz
91 печень liver **liws lifur livur לעבער ‎(leber) Leber
92 пить (воду) to drink drigkan пити ‎(piti) drekka drekka טרינקעּן‎(trinkeּn) trinken
93 есть (кушать) to eat matjan ꙗсти ‎(jasti) borða, éta eta עסן ‎(esn) essen
94 кусать (зубами); грызть to bite beitan хапати‎(xapati) bíta bíta בײַסן ‎(baysn) beissen
95 сосать to suck daddjan; **sauƕan съсати‎(sŭsati) sjúga, soga súgva זויגן ‎(zoygn) saugen
96 плевать to spit speiwan пльвати‎(plĭvati) skyrpa, spýta, hrækja spýta שפּײַען‎(shpayen) spucken
97 рвать, блевать to vomit **braihan бльвати‎(blĭvati) kasta upp, æla spýggja ברעכן‎(brekhn), אויסברעכן‎(oysbrekhn) erbrechen
98 дуть (о ветре); отдельно допустимо также «дуть на свечу» to blow blésan, waian доухати‎(duxati) blása blása בלאָזן ‎(blozn) blasen
(as wind)
99 дышать to breathe **andan дꙑхати‎(dyxati) anda anda אָטעמען‎(otemen) atmen
100 смеяться to laugh hlahjan смиꙗти‎(smijati) hlæja læa, grína, flenna לאַכן ‎(lakhn) lachen
101 видеть to see saíƕan видѣти‎(viděti) sjá síggja זען ‎(zen) sehen
102 слышать to hear hausjan слꙑшати‎(slyšati) heyra hoyra הערן ‎(hern) hören
103 знать to know witan вѣдѣти‎(věděti), знати‎(znati) vita, þekkja, kunna vita וויסן ‎(visn); קענען‎(kenen) wissen; kennen
104 думать to think fraþjan, þagkjan мꙑслити‎(mysliti) hugsa hugsa טראַכטן‎(trakhtn); דענקען‎(denken) denken
105 чувствовать запах; отдельно допустимо также «нюхать ноздрями» (smell) to smell **raihan lykta, þefa lukta שמעקן‎(shmekn) riechen
(sense odor)
106 бояться (опасности) to fear ogan, inagjan, faurhtjan боꙗти‎(bojati) óttast, hræðast ræðast מורא האָבן‎(moyre hobn) fürchten
107 спать to sleep slepan съпати‎(sŭpati) sofa sova שלאָפֿן‎(shlofn) schlafen
108 жить to live liban жити ‎(žiti) lifa liva לעבן ‎(lebn) leben
109 умирать to die diwan оумрѣти‎(umrěti) deyja doyggja שטאַרבן‎(shtarbn) sterben
110 убивать to kill dauþjan, usqiman оубити‎(ubiti) drepa drepa טייטן ‎(teytn), אומברענגען‎(umbrengen) töten, umbringen
111 бороться, воевать (с врагом) (fight) to fight weihan брати‎(brati) slást, berjast stríða קעמפֿן‎(kemfn) kämpfen
(physically)
112 охотиться (в лесу) to hunt **aigan ловити‎(loviti) veiða jaga, veiða יאָגן ‎(yogn) jagen
(transitive)
113 ударить (однократно рукой) to hit slahan оударити‎(udariti) slá, berja sláa שלאָגן‎(shlogn) schlagen
114 резать (предмет ножом) to cut sneiþan, maitan; **skiran сѣщи‎(sěšti), рѣзати‎(rězati) skera skera שנײַדן‎(shnaydn) schneiden
115 (раз)рубить (бревно топором) (split) to split **kliugan kljúfa, skipta klúgva טיילן ‎(teyln), שפּאַלטן‎(shpaltn) teilen, spalten
116 воткнуть, вонзить (нож) (stab) to stab **stiggan бости‎(bosti) stinga stinga שטעכן‎(shtekhn) stechen
(or stick)
117 царапать to scratch **kratan чєсати‎(česati) klóra klóra קראַצן‎(kratsn) kratzen
(an itch)
118 копать, рыть (яму) to dig graban копати‎(kopati) grafa grava גראָבן ‎(grobn) graben
119 плавать («умеет плавать») to swim **swimjan плавати‎(plavati) synda svimja שווימען‎(shvimen) schwimmen
120 летать to fly **pliugan лєтѣти‎(letěti) fljúga flúgva, fljúgva, fljúga פֿליִען ‎(flien) fliegen
121 ходить, идти (шагом) to walk gaggan ходити‎(xoditi) ganga ganga גיין ‎(geyn) gehen
122 приходить, прийти to come qiman koma koma קומען‎(kumen) kommen
123 лежать (человек на земле) to lie liugan лєжати‎(ležati) liggja liggja(state), leggja seg(action) ליגן ‎(lign) liegen(passive), legen(active)
(as on one's side)
124 сидеть to sit sitan сѣдѣти‎(sěděti) sitja sita זיצן ‎(zitsn) sitzen
125 стоять to stand standan стати‎(stati) standa standa שטיין‎(shteyn) stehen
126 повернуть («идя по дороге, повернуть направо») (turn) to turn wandjan snúa, beygja snúgva, venda, snara דרייען‎(dreyen) drehen
(change direction)
127 падать (вертикально вниз) to fall driusan пасти‎(pasti), падати‎(padati) detta, falla fella, detta פֿאַלן ‎(faln) fallen
(as in drop)
128 давать to give giban дати‎(dati), даꙗти‎(dajati) gefa geva געבן ‎(gebn) geben
129 держать (рукой) to hold haldan дрьжати‎(drĭžati) halda halda האַלטן ‎(haltn) halten
(in one's hand)
130 сжимать, давить (рукой с силой) to squeeze **ƕaihan хватати (xvatati) kreista kroysta קוועטשן‎(kvetshn) quetschen
131 тереть (многократно) to rub bnauan трьти‎(trĭti) nudda, núa gníggja רײַבן ‎(raybn) reiben
132 мыть (руки) to wash þwahan мꙑти‎(myti) þvo vaska, tváa וואַשן ‎(vashn) waschen
133 вытирать (пыль) to wipe swaírban þurrka turka ווישן ‎(vishn) wischen
134 тянуть (на себя) to pull (drag) at-tiuhan toga, draga toga ציִען ‎(tsien) ziehen
135 толкать (вперёд, от себя) to push afskiuban ýta skumpa שטופּן‎(shtupn) drücken
136 бросать (камень) to throw wairpan kasta, henda kasta, blaka, tveita וואַרפֿן ‎(varfn) werfen
137 привязать; связать (верёвкой) to tie (bind) bindan вѧзати‎(vęzati) binda binda, knýta בינדן ‎(bindn) binden
138 шить (рубашку) to sew siujan sauma seyma נייען ‎(neyen) nähen
139 считать (числа) to count rahnjan, ga-raþjan telja telja ציילן ‎(tseyln) zählen
140 сказать («он что-то сказал») to say qiþiþ; **sagan рєщи ‎(rešti) segja siga זאָגן ‎(zogn) sagen
141 петь (песню) to sing siggwan пѣти ‎(pěti) syngja syngja זינגען‎(zingen) singen
142 играть («дети играют») to play laikan leika spæla, leika שפּילן ‎(shpiln) spielen
143 плавать («дерево плавает, не тонет») to float flodjan fljóta flóta שוועבן‎(shvebn) schweben(air), schwimmen(water), gleiten(surface of something)
144 течь («река течёт») to flow **straiman, rindan тєшти ‎(tešti) streyma, renna streyma, floyma פֿליסן (flisn), שטראָמען(shtromen), לויפֿן (loyfn) fließen
145 замёрзнуть («вода замёрзла») to freeze **friusan помръзнѫти‎(pomrŭznǫti) frjósa frysta פֿרירן (frirn) frieren
146 пухнуть («нога распухла») to swell **bulgnan, **swalan þrútna, bólgna, ólga bólgna, hovna, trútna געשוואָלן ווערן(geshvoln vern) schwellen
147 солнце sun sauil слъньцє‎(slŭnĭce) sól sól זון (zun) Sonne
148 луна (полная) moon mena мѣсѧць‎(měsęcĭ), лоуна ‎(luna) tungl, máni máni, tungl לבֿנה(levone) Mond
149 звезда star stairno звѣзда‎(zvězda) stjarna stjørna שטערן(shtern) Stern
150 вода water wato вода ‎(voda) vatn vatn וואַסער(vaser) Wasser
151 дождь (средней силы) rain rign дъждь ‎(dŭždĭ) rigning, regn regna רעגן (regn) Regen
152 река (крупная или средняя) river flodus рѣка ‎(rěka) á, fljót á, løkur, áarløkur טײַך (taykh) Fluß
153 озеро lake saiws ѥзєръ ‎(jezerŭ) vatn, stöðuvatn vatn, tjørn אָזערע(ozere) See
154 море sea marei морѥ ‎(morje) sjór sjógvur, hav ים (yam) Meer
(as in ocean)
155 соль salt salt соль ‎(solĭ) salt salt זאַלץ (zalts) Salz
156 камень («бросил камень») stone stains камꙑ ‎(kamy) steinn steinur שטיין(shteyn) Stein
157 песок sand malma; **sands пѣсъкъ‎(pěsŭkŭ) sandur sandur זאַמד (zamd) Sand
158 пыль dust mulda; **stubjus прахъ ‎(praxŭ) ryk dust, støv שטויב(shtoyb) Staub
159 земля (грунт) earth airþa зємлꙗ ‎(zemlja) jörð mold, jørð ערד (erd) Erde, Boden
(as in soil)
160 облако cloud milhma облакъ‎(oblakŭ) ský skýggj וואָלקן (volkn) Wolke
161 туман (достаточно густой) fog **maurƕi мьгла‎(mĭgla) þoka mjørki, toka נעפּל (nepl) Nebel
162 небо sky himins нєбо‎(nebo) himinn himmal, himin הימל (himl) Himmel
163 ветер wind winds вѣтръ‎(větrŭ) vindur vindur ווינט (vint) Wind
снег (as in breeze)
164 snow snaiws снѣгъ‎(sněgŭ) snjór kavi, snjógvur שניי (shney) Schnee
165 лёд ice **ais лєдъ‎(ledŭ) ís, klaki ísur אײַז (ayz) Eis
166 дым smoke **rauks дꙑмъ‎(dymŭ) reykur roykur רויך (roykh) Rauch
167 огонь fire fon огнь‎(ognĭ) eldur eldur פֿײַער (fayer) Feuer
168 зола, пепел (от костра) ash azgo aska øska אַש (ash) Asche
169 гореть («огонь горит») to burn brinnan горѣти‎(gorěti) brenna brenna ברענען(brenen) brennen
(intransitive)
170 дорога (грунтовая) road wigs пѫть ‎(pǫtĭ) vegur, gata vegur װעג (veg) Weg
171 гора (достаточно высокая) mountain faírguni гора‎(gora) fjall fjall באַרג (barg) Berg
172 красный red rauþs чръвєнъ‎(črŭvenŭ) rauður reyður רויט (royt) rot
173 зелёный green **grunþs зєлєнъ‎(zelenŭ) grænn grønur גרין (grin) grün
174 жёлтый yellow **guls gulur gulur געל (gel) gelb
175 белый white ƕeits бѣлъ‎(bělŭ) hvítur hvítur ווײַס (vays) weiß
176 чёрный black swarts чрънъ‎(črŭnŭ) svartur svartur שוואַרץ(shvarts) schwarz
177 ночь night nahts нощь‎(noštĭ) nótt nátt נאַכט (nakht) Nacht
178 день day dags дьнь‎(dĭnĭ) dagur dagur טאָג (tog) Tag
(daytime)
179 год year jer лѣто‎(lěto) ár ár יאָר (yor) Jahr
180 тёплый (о погоде) warm warms топлъ ‎(toplŭ) hlýr, heitur heitur, lýggjur וואַרעם(varem) warm
(as in weather)
181 холодный (о погоде) cold kalds хладьнъ‎(xladĭnŭ), стоудєнъ‎(studenŭ) kaldur kalt קאַלט (kalt) kalt
(as in weather)
182 полный (стакан) full fulls испльнь‎(isplĭnĭ) fullur fullur פֿול (ful) voll
183 новый new niujis новъ ‎(novŭ) nýr nýggjur נײַ (nay) neu
184 старый (предмет) old alþeis старъ ‎(starŭ) gamall gamal אַלט (alt) alt
185 хороший (качественный) good goþs добръ ‎(dobrŭ) góður góður גוט (gut) gut
186 плохой (некачественный) bad ubils; **slahts зълъ ‎(zŭlŭ) vondur, slæmur ringur שלעכט(shlekht) schlecht
187 гнилой rotten fulls fúinn, rotinn rotin פֿאַרפֿוילט(farfoylt) verrottet
(as a log)
188 грязный (возможно, ребёнок) dirty ubils skítugur, óhreinn skitin שמוציק(shmutsik) schmutzig
189 прямой (линия, дорога) straight garaíhts правъ ‎(pravŭ), равьнъ‎(ravĭnŭ) beinn beinur גלײַך(glaykh), גראָד (grod) gerade
190 круглый round **runds kringlóttur rundur קײַלעכיק(kaylechik) rund
191 острый (нож) sharp *ƕass остръ ‎(ostrŭ) beittur, hvass, skarpur hvassur שאַרף (sharf) scharf
(as a knife)
192 тупой (нож) dull **stump bitlaus óhvassur טעמפּ (temp) stumpf
(as a knife)
193 гладкий, ровный (на ощупь) smooth slaihts гладъкъ‎(gladŭkŭ) sleipur, sléttur slættur גלאַט (glat) glatt
194 мокрый wet natjan мокръ ‎(mokrŭ) blautur vátur נאַס (nas) nass, feucht
195 сухой dry þaursus соухъ ‎(suxŭ) þurr turrur טרוקן (trukn), פֿאַרטריקנט(fartriknt) trocken
(adjective)
196 правильный (верный) correct taihswa, raihts правъ ‎(pravŭ) réttur rættur ריכטיק(rikhtik) richtig
197 близкий («живёт близко») near neƕa близъ ‎(blizŭ) nálægur nær בײַ (bay), נאָענט(noent) nah, nahe
198 далёкий («живёт далеко») far fairra дальнии‎(dalĭnii), дальнъ‎(dalĭnŭ) langt fjarur ווײַט (vayt) weit, fern
199 правый right taíhswa дєснъ ‎(desnŭ), правъ ‎(pravŭ) hægri høgra רעכץ (rekhts) rechts
(side)
200 левый left hleiduma лѣвъ‎(lěvŭ) vinstri vinstra לינקס (links) links
(side)
201 при, у, возле at at оу ‎(u), при ‎(pri) hjá hjá בײַ (bay), אויף(oyf) bei, an
202 в («в доме») in in въ ‎(vŭ) í í אין (in), אַרײַן(arayn) in
203 с, со (вместе с кем-то) with miþ съ ‎(sŭ) með við, med מיט (mit) mit
204 и and jah и ‎(i) og og און (un) und
205 если if jabai ащє‎(ašte) ef um אויב (oyb), באם (be'im), טאָמער(tomer) wenn, falls, ob
206 потому что because unte пон҄єжє‎(ponʹeže) því, af því að ווײַל (vayl), צוליב (tsulib) weil
207 имя (человека) name 𐌽𐌰𐌼𐍉(namō) имѧ‎(imę) nafn navn נאָמען(nomen) Name

[править] Notes

1: *- classical reconstruction

2: ** - reconstruction by Timur Gimranov

See also Germanic Swadesh lists: [[1]] and [[2]]


Личные инструменты

sl
דומיין בעברית  דומיין  דומין  תוכנה לניהול  קשרי לקוחות  CRM, ניהול קשרי לקוחות  דומין בעברית  פורומים  ספרדית  גיבוי